Motivációnk a Bibliában szereplő irgalmas szamaritánus története.
“ Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”
(Lukács 10/25-37)

Barátság Szeretetszolgálat Alapítvány
7130 Tolna, Széchenyi u. 22.

Tel./Fax: +36 74 443 811
Mobil: +36 30 329 4656

E-mail: frei.antal@t-online.hu

Ha alapítványunk célkitűzéseinek
 megvalósítását anyagilag is szeretné támogatni, azt a következő bankszámlaszámra kérjük átutalni:
OTP Bank 11746005-20010441
vagy az Alapítvány  címére
postautalványon elküldeni.

Evangelical Friends Church International
www.evangelicalfriends.org
.........................

Evangéliumi Barátság Egyház
www.efc-hungary.hu
.........................

Evangelical Friend Church
Eastern Region


www.efcer.org


Szeretnénk bemutatni a Magyarországon 2003-ban bejegyzett nemzetközi, felekezetközi, nyílt, közhasznú alapítványunkat.

Az alapítvány célja: Szociálisan hátrányos emberek testi, lelki, szellemi, erkölcsi és anyagi felemelkedésének elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem.

Az alapítvány tagjainak és munkatársainak nagy része élő hitű, Jézus Krisztust követő és szolgáló keresztény. A humanitárius szolgálat mellett a hitre segítés és nevelés alapján a keresztény erkölcsi normák felmutatásával a rászoruló emberek gondolkodásának Bibliai életvitelre, erkölcsös életre, munkára, európai színvonalú emberi kapcsolatokra és a bűnözés elkerülésére történő nevelése. (Nem csak halat kell adni a szegényeknek, hanem horgászni is meg kell tanítani őket.)

Jelenleg munkánkat Dél-Magyarországon, ezen kívül pedig Horvátország, Szerbia északi részén és Romániában végezzük.

Anyagi forrás és támogatás: 

Az alapítvány tevékenységét magánszemélyek, gyülekezetek és cégek önkéntes adományai, felajánlásai és támogatásai által végzi. A befizetett adományok 30%-a leírható az adóból - kérésre - minden év végén a NAV-nál felhasználható hivatalos igazolást adunk ki.